Hva driver vi egentlig med?

SSB har bedt folk folk notere hva de gjør når, og har data om det norske folks gjøren og laden siden 1971.

Og her er det både stort og smått. For eksempel har P4-sjef Kalle Lisberg slaktet SSB fordi bare en av 20 hører på radio. Personlig er jeg beroliget over at når folk har radioen på i bilen, noterer de “kjørt bil”, og ikke “hørt på radio” på SSBs skjema.

Hva sier det store bildet? I et førtiårsperspektiv er det fritiden som øker, mens tid til husholdsarbeid (inklusive omsorg) går ned. Vi bytter gulvvask med sydenturer.

Og så er det den evige kampen mellom kvinner og menn. Omtrent uavgjort. Kvinner bruker fremdeles mer tid til hus og heim enn menn, men avstanden blir mindre. Menn jobber fremdeles mer enn kvinner, men avstanden blir mindre. Og legger vi sammen de to aktivitetene, blir det nokså likt. Menn har litt mer fritid enn kvinner, men det tar damene igjen på mer tid til “personlige behov”. Sminke og spa, som det også kalles.

De som sliter mest er småbarnsfedrene: 8,5 timer pr dag til jobb, husholdsarbeid og utdanning. Minst gjør pensjonistkvinnene, med litt over 4,5 timer.

Samlet arbeidsinnsats ligger ganske konstant i peroden 1971-2010. Men bak dette skjuler det seg store endringer:

Hvis vi ser på aldersgruppen 25-66 år har andelen menn som jobber (slik det måles i undersøkelsen) falt fra 69% til 56% i perioden 1971 til 2010. Og den faller fortsatt. Årsakene er i hovedsak tidligere pensjonering og flere som uføretrygdes tidlig ut av arbeidslivet.

Til gjengjeld har kvinnene økt sin yrkesdeltakelse gjennom de siste tiårene. Men nå ser det ut til at økningen har stoppet opp; det er rett og slett ikke flere kvinner å ta av. Og når vi vet at kvinner uføretrygdes mer en menn, og har lavere pensjonsalder, må vi regne med at samlet yrkessinnsats kommer til å gå ned i årene fremover.

Taperne kan bli de som trenger pleie og omsorg, og offentlige finanser. Mens hybelkaninene ser ut til å bli den store vinneren.

PS(T) Sjefen for de hemmelige tjenester går. Justisministeren tar det til etterretning. DS