Til Paradis med sang

Verden er ikke så enkel som Eva Joly tror. Derfor får Skatteparadisutvalget hun har vært med i kjeft fra NHO. Men ikke bare fra oss.

Blant høringsuttalelsene kan man lese at Norges fremste skatteekspert, professor Fredrik Zimmer, mener innstillingen er “…så skjev og mangelfull at utredningen ikke er egnet som grunnlag for vurdering av omlegging av norsk skatte- og skatteavtalepolitikk på dette området”.

Eller Finansdepartementet, som sier at “Sentrale deler av forslagene er imidlertid basert på feilvurderinger og misforståelser eventuelt også manglende realisme”.

Også Norfund, som er statens viktigste redskap for investeringer i u-land, advarer mot utvalgets konklusjoner.

Så her står faglig kunnskap og innsikt mot julenissen. Og da velger naturligvis de fleste, inklusive Aftenposten, julenissen. Slik er det bare.

Denne blogg går i feriemodus, og vil bare bli sporadisk oppdatert ut året.

Eventuelle lesere ønskes god jul.