Tida med IA over?

Tida med IA over?

Avtalen om inkluderende arbeidsliv er 10 år. Spørsmålet er hvor mye eldre den blir. (more…)

Les mer
Er vi alle i samme i båt?

Er vi alle i samme i båt?

Svaret er nei, vi er ikke i samme båt. Men noen er i samme bevegelse, og tror det gir dem særrettigheter. (more…)

Les mer
Gresk: Fra tragedie til komedie. Og ny tragedie?

Gresk: Fra tragedie til komedie. Og ny tragedie?

Hellas’ statsminister tar en Jagland. Og Jens Stoltenberg er bekymret. Han vet hva man risikerer ved å stille kabinettspørsmål til folket. (more…)

Les mer
Leger før og nå

Leger før og nå

Legene har gått veien fra samfunnets støtter til klientenes talskvinner. Men oppgavene og ansvaret består som før. Det rimer dårlig. (more…)

Les mer
Med lik i lasten

Med lik i lasten

Likhet er et velferdsgode. Og et stadig dyrere velferdsgode – ikke rart likheten er under press. (more…)

Les mer
Økonomene kan ikke regne

Økonomene kan ikke regne

Er det rart økonomien går i stå når økonomene ikke kan prosentregning? (more…)

Les mer
Arbeidslivet: Til døden skiller oss ad?

Arbeidslivet: Til døden skiller oss ad?

Vi blir gamle og er friske lenger. Da kan vi jobbe lenger også. Men på et tidspunkt må vi takkes av. (more…)

Les mer
Post Scriptum?

Post Scriptum?

Skrift er bilder av lyder. Nå er teknologien i ferd med å forandre måten vi skriver på. Men skriftspråket vil bestå. (more…)

Les mer
Dumme lærere: Født sånn eller blitt sånn?

Dumme lærere: Født sånn eller blitt sånn?

Lærerne blir dummere og dummere, har en professor fummet ut. Men de er i godt selskap. (more…)

Les mer
Solidaritet eller var det soliditet?

Solidaritet eller var det soliditet?

Men solidariteten var ikke død. Bare litt endret siden sist. (more…)

Les mer

Perverse incentiver

Offentlig og privat virksomhet har ulike pensjonssystemer. Det kan hindre mobilitet mellom sektorene på de merkeligste måter.  (more…)

Les mer
Glem eldrebølgen. Først kommer trygdebølgen

Glem eldrebølgen. Først kommer trygdebølgen

Statsbudsjettet for 2012 er som navnet sier, et budsjett for det  kommende år. Etter det kommer om ikke syndfloden så ihvertfall noen bølger. (more…)

Les mer